Powlen Frecwast Llaeth y Llan

Mae'r Fowlen Frecwast Iogwrt Naturiol yma yn ffordd berffaith o ddechrau eich diwrnod.

Llenwch bowlen gyda Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan sy'n uchel mewn protein ac ychwanegwch eich hoff ffrwyth neu granola a chnau. Blasus ac iach!

Cynhwysion

 • Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan
 • Awgrymiadau gweini

  • 1 cwpan Llaeth y Llan Iogwrt Naturiol
  • 1/4 cwpan o geirios, heb garreg wedi'i haneru
  • 1/2 cwpan o felon ddwr wedi ei dorri
  • 1 oren gwaed
  • 1/4 Cwpan o lus
  • 4-5 mefus, wedi ei dafellu
  • 1/4 cwpan granola
  • Llond llaw o gnau cymysg (e.e., almonau, cnau ffrengig, pecanau), wedi'u torri'n fras

Cyfarwyddiadau

 1. Dechreuwch drwy baratoi'r toppings.Hanerwch y ceirios a chael gwared o'r cerrig, torrwch y melon ddwr yn ddarnau, segmentiwch yr oren gwaed, golwchwch y llus, torrwch y mefus, a'r cnau cymysg yn fras.
 2. Cymerwch fowlen weini a llwy yn Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan, gan ei ledaenu'n gyfartal ar draws y gwaelod.
 3. Trefnwch y  toppings parod ar ben yr iogwrt. Gallwch fod  yn greadigol gyda'r lleoliad neu greu adrannau ar gyfer pob topin, yn unol â'ch dewis.
 4. Dechreuwch drwy ychwanegu'r ceirios, ac yna'r melon ddŵr wedi'i torri, segmentau oren gwaed, llus, mefus wedi eu torri, ac ysgeintiad o granola.
 5. Gorffennwch drwy wasgaru'r cnau cymysg dros y bowlen.
 6. Unwaith y bydd yr holl doppings yn cael eu hychwanegu, defnyddiwch lwy i gymysgu popeth gyda'i gilydd yn ysgafn, gan sicrhau bod yr iogwrt a'r toppings wedi'u cyfuno'n dda.
 7. Mae eich bowlen frecwast yn barod i'w fwynhau erbyn hyn! Gallwch ei fwyta fel y mae neu'n oergell am gyfnod os yw'n well gennych ei oeri.

Mae croeso i chi addasu meintiau'r toppings yn seiliedig ar eich dewisiadau blasu. Gallwch hefyd arbrofi gydag ychwanegu ffrwythau eraill, fel bananas neu mangos, neu gynhwysion ychwanegol fel hadau chia neu fêl ar gyfer blas ychwanegol a manteision maethol. Mwynhewch eich bowlen frecwast maethlon a blasus!

Rhannwch y cariad...

Ryseitiau DIWEDDARAF