Croeso I Llaeth y Llan

Rwy’n flasus a Chymreig

Yma yng nghanol Gogledd Cymru, rydym yn fusnes teuluol sy'n cynhyrchu iogwrt blasus a maethlon.

Ynglŷn â Llaethdy'r Pentref

Blasu'n wych am dros 30 mlynedd

Croeso i Llaeth y Llan, ble mae Gareth Roberts a'i deulu wedi cynhyrchu iogwrt blasus gwych o ffermdy Tal y Bryn ers yr 1980au. Mae'r rysáit wedi'i pherffeithio dros y blynyddoedd ac rydym i gyd yn falch ohoni yma yn LYL!

  • Cynhyrchion
  • Stocwyr
  • Ryseitiau
  • Newyddion
  • Cystadlaethau

Cadwch lygad am ddiweddariadau

Cadwch lygad allan am unrhyw gystadlaethau sydd i ddod

Oeddech chi'n gwybod?

Os byddwch yn pentyrru'r 2 filiwn o gaeadau plastig byddwn yn arbed bob blwyddyn ar ben ei gilydd byddai'n cyrraedd uchder o 20km. Gwyliwch ein fideo isod ac yna nodwch ein cystadleuaeth am gyfle i ennill antur o oes gyda Zip World!

Darganfyddwch fwy...

Ewch ar daith i'n Llaethdy

Dewch i ymweld â'n llaethdy yng nghefn gwlad hardd Cymru lle gallwch weld sut mae ein iogwrt yn cael ei wneud!
Fel arall, ewch ar daith rithiol isod a gwyliwch ein fideo isod.

Ryseitiau Diweddaraf

Dyma ddetholiad o ryseitiau blasus y gallwch eu gwneud gyda'n iogwrt...

Newyddion Diweddaraf

Rydym bob amser yn brysur yma yn Llaeth y Llan, dyma ein holl weithgareddau diweddaraf y mae'r tîm wedi bod yn rhan ohonynt.