Ennill Tywel Traeth Cnau Coco!

Am eich cyfle i ennill Tywel Traeth Coconut, atebwch gwestiwn syml...

Am eich cyfle i Ennill Tywel Traeth Coconut, atebwch gwestiwn syml...

Ar gyfartaledd, faint o Gnau Coco y mae Coeden Palm yn ei gynhyrchu bob blwyddyn?

  1. 300
  2. 1000
  3. 75
  4. 5

Anfonwch eich atebion at: competitions@villagedairy.co.uk gyda'r pennawd pwnc 'Ennill Cystadleuaeth Tywel Traeth Coconyt' i'w cynnwys yn ein raffl.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi 27/07/2022.

Rhannu

Erthyglau diweddaraf