Enillon ni Gynhyrchydd Bwyd Cymreig y Flwyddyn!

Rydym mor gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi ennill Gwobr Cynhyrchydd Bwyd y Flwyddyn Cymru yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru 2022!

Mae hon yn anrhydedd enfawr, ac rydym mor ddiolchgar i bawb a'n helpodd i gyrraedd yno. Mae ein tîm yn gweithio'n eithriadol o galed bob dydd i sicrhau mai ein cynnyrch yw'r gorau y gallant fod, ac ni allem fod wedi gwneud hyn hebddynt.

Mae'r wobr hon yn dyst i'n hymrwymiad i greu iogwrt blasus blasus, ac rydym mor hapus i weld ein gwaith caled yn cael ei gydnabod.

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y blynyddoedd—ni allem fod wedi'i wneud heboch chi!

Rhannu

Erthyglau diweddaraf