Enillwyr Cystadleuaeth Zip World

Llongyfarchiadau i'n henillwyr!

Enillwyr y flwyddyn hon...

Rydym wedi cael nifer fawr o geisiadau ar gyfer ein cystadleuaeth gyffrous Zip World, ac ar ôl llawer o ddisgwyl, mae'r foment wedi cyrraedd o'r diwedd i ddadorchuddio ein pencampwyr lwcus! 🎉

Llongyfarchiadau i'n henillwyr, a sicrhaodd pob un eu lle yn neuadd enwogion Zip World! 🏆

Gadewch i ni gymryd eiliad i ddathlu enillwyr blaenorol ein cystadleuaeth fisol:

MAI – Alison Blackstone

MEHEFIN – Gary Davies

GORFFENNAF – David Chubb 🌟

Llongyfarchiadau calonog i'r eneidiau ymdeimladwy hyn am gofleidio ysbryd antur a gwneud y gorau o'u profiadau Zip World.

Diolch i'r holl gyfranogwyr am gymryd rhan yn y gystadleuaeth Zip World.

Fyddwch chi'n ennill y mis nesaf?

Rhannu

Erthyglau diweddaraf