Dathliadau Penblwydd Falmai Roberts

Digwyddodd digwyddiad arbennig yn ddiweddar ar yr 2il o Fai 2022, Falmai Roberts bu'n perchennog a sylfaenydd yn dathlu ei...

Digwyddodd digwyddiad arbennig yn ddiweddar ar 2 Mai 2022, Falmai Roberts, bu'n perchennog a sylfaenydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed gyda phenwythnos teuluol ym Mhen Llŷn. Hoffem ddiolch i Falmai am bopeth mae hi'n ei wneud ar ein cyfer . Mwynhaodd ei phresennol yn fawr, taith i lawr i SW19 ar gyfer Rownd Derfynol Tennis Merched Wimbledon ar y 9fed o Orffennaf.

Rhannu

Erthyglau diweddaraf