Ennill Antur Awyr Agored gyda Zip World!

Bydd yr enillwyr yn cael eu cynnwys mewn raffl fisol, i gael cyfle i ennill Antur Awyr Agored yn Zip World, sy'n addas ar gyfer pob oedran a gallu.

Ystod unigryw o anturiaethau arbennig iawn

Cael antur o oes a nodwch ein Cystadleuaeth Zip World isod! Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol.

Zip World Chwarel y Penrhyn yw lleoliad y weiren wib gyflymaf yn y byd, Velocity 2! Mae'n 1555 metr o hyd (mae hynny bron yn FILLTIR) a'r bobl gyflymaf absoliwt sy'n gallu cyrraedd yw 120mya, ond y cyfartaledd yw 100mya.

Zip Safari – Yn cynnwys 21 llinell zip a 17 elfen ychwanegol sy'n cynnwys pontydd rhaff, rhwydo, byrddau balans – hyd yn oed bwrdd syrffio coed, mae'r antur hon yn cymryd hyd at 3 awr ac mae'n weithgaredd adeiladu tîm gwych neu antur i'w fwynhau fel grŵp.

Fforest Coaster – Mat diod rholi o arddull toboggan ar gyrion Eryri, mae wedi ei leoli yn arbennig o agos at y ddaear er mwyn i chi gael ymdeimlad anhygoel o gyflymder, gan gyrraedd hyd at 25 mya. Nid antur i geiswyr gwefreiddiol yn unig, fodd bynnag, gallwch reoli'r brêcs, sy'n golygu y gallwch fynd mor gyflym (neu mor araf) ag y byddwch yn meiddio!

Phoenix Ride – Yn cynnwys dwy linell wib anhygoel, mae Phoenix yn torri record, sef y llinell wib gyflymaf yn y byd, a serthaf Zip World. Byddwch yn teithio ar gyflymder hyd at 70 mya a gyda phedair llinell wedi'u lleoli ochr yn ochr, yn gallu rasio ffrindiau a theulu i fod y cyflymaf.

 

I fynd i mewn atebwch y cwestiwn canlynol...

Faint o weithiau fyddai angen dringo i gopa'r Wyddfa/Wyddfa er mwyn cyrraedd 20km?    Rhannu

    Erthyglau diweddaraf